عطر دلتنگی

scent of nostalgia

عطر دلتنگی

scent of nostalgia

مشخصات بلاگ
عطر دلتنگی
آخرین مطالب

۱ مطلب در بهمن ۱۳۹۳ ثبت شده است


حرفهای شیرینی بینمان بود!...

من تورا به رسم خوابهای مسموم از رویاهایم دور کردم تا به خیال بد اندیشم نحسیت، شیرینی رویاهایم را به چالش نکشد....

اما نمیدانستم رویاهایم شیرینیشان را از تو وام میگیرند،نمیدانستم هنوز که هنوز است ،توحس شاعرانگیم را ورق میزنی...

گفتم از تو دورم،گفتم سردم،گفتم که چمدانت را ببندی و به حس مشترکی که بینمان بود لبخند بزنی و بگذری و...بگذری،پیش ازآنکه دیر شود ...پیش از آنکه هوس انتقام بچگیم چرخ ماشینت را پنچر کند...

اما تو ماندی...ماندی وآینه های دق را به رویم نشاندی و به خیالت دست یافتنی شدم؟

نه جانم،من این روزها فقط بوی خودکار بیکی را میدهم که خونش را جرعه جرعه حلال کاغذی می کند که تشنه ی جنون است

قتلی که از زاویه های نگاه تو پنهان مانده وقاتلی که سر به گرداب تنهائیش آخرین آپار جرم را پاک می کند

اما تو پاکی ودر صداقتت اقیانوس های تبخیر شده،قطره قطره باران می دهند،اما بگذاربی پرده تر از همیشه روی نقطه ای که میدانی حرفم را به کرسی اقتدارش بنشانم:

من و تو محال است ماشویم،حالا که خط فاصله امانمان نمی دهد...

  • میترا اسدی